انواع پيچ اسكلت فلزي

انواع پيچ متداول مورد استفاده در سازه اسكلت فلزي عبارتند از انواع پيچ هاي معمولي و پر مقاومت. مشخصات پيچ‌ سازه براساس دو معيار مقاومت و ابعاد اكثرا توسط آئين‌نامه‌هاي ASTM، ISO، DIN تعيين مي‌شود. رده‌بندي انواع پيچ ها در استاندارد آمريكايي ASTM بعد از سال ۲۰۱۶ به صورت زير است: ASTM A307 مجاز مي‌باشد مگر زمانيكه پيش‌كشيدگي پيچ منظور شده باشد. انواع پيچ سازه پرمقاومتاز انواع پيچ پانل استفاده از انواع پيچ‌هاي پر مقاومت بايد براساس استاندارد RCSC براي مشخصات اتصالات سازه‌اي با استفاده از پيچ‌هاي پر مقاومت تائيد گردد. در اين استاندارد پيچ‌هاي پر مقاومت متناسب با مقاومت مصالح خود به گروه‌هاي زير تقسيم شده‌اند: گروه A – ASTM F3125/F3125M كه شامل گريدهاي A325، A325، F1852، و ASTM A354 Grade BC گروه B – ASTM F3125/F3125 كه شامل گريدهاي A490، A490M، F2280 و ASTM A354 Grade BD گروه C – ASTM F3043 و F3111 استفاده از گروه C مجموعه پيچ/مهره/واشر پرمقاومت بايد متناسب با استاندارد ASTM باشد. مجموعه ASTM F3043 و F3111 گريد ۱ (۸٫۸) در شرايط استفاده از نصب با روش بستن محكم (Snug-tight) استفاده مي‌شود. همچنين اين نوع پيچ‌ها با گريد ۲ (۱۰٫۹) در شرايط استفاده از روش بستن محكم، از پيش كشيده، و اتصالات اصطكاكي به كار برده مي‌شوند. ASTM F3125/F3125M به صورت يك استاندارد پوششي كه شامل گريدهاي A325، A325M، A490، A490M، F1852 و F2280 كه قبلا به صورت استاندارد جدا بودند (از آئين‌نامه AISC 2016 يكپارچه شدند.) ، مي‌شود. گريدهاي مقاومتي كه براساس ISO استفاده مي‌شود گاها با گريدهاي ASTM يكسان هستند. براي مثال دو گريد ۸٫۸ و ۱۰٫۹ در ISO به عنوان معرف مقدار تنش جاري شدن و تنش گسيختگي پيچ مي‌باشند كه به صورت شكل زير نشان داده شده‌اند: معيار مقاومتي ISO شكل ۱ – معيار مقاومتي ISO از ديدگاه مصرف‌كنندگان، تغيير زيادي اتفاق نيوفتاده است، چون مارك روي گل پيچ سازه عوض نشده است و روش حمل و نصب نيز مشابه قبل است. موردي كه تغيير كرده است اين مي‌باشد كه تحت F3125، A325 و A325M به صورت يكنواخت براي تمامي قطرهاي به مقاومت ۸۳۰ مگاپاسكال است. A307 عموما مورد استفاده قرار نمي‌گيرد و تنها براي اعضاي ثانويه سازه‌اي به كار مي‌رود. A325 پيچ پرمقاومت با كربن متوسط است كه به صورت عمومي در ساختمان‌ها استفاده مي‌شود. A490 پيچ پرمقاومت گرماديده است كه از A325 گران‌تر است اما قويتر است.


Services

Wordpress Based

This is a paragraph. To edit this paragraph, highlight the text and replace it with your own fresh content.

Android Apps

This is a paragraph. To edit this paragraph, highlight the text and replace it with your own fresh content.

Operation Systems

This is a paragraph. To edit this paragraph, highlight the text and replace it with your own fresh content.

iOS and MacOS

This is a paragraph. To edit this paragraph, highlight the text and replace it with your own fresh content.

Quality Assurance

This is a paragraph. To edit this paragraph, highlight the text and replace it with your own fresh content.

Skills

Perfomance Reports

This is a paragraph. To edit this paragraph, highlight the text and replace it with your own fresh content.

Database

This is a paragraph. To edit this paragraph, highlight the text and replace it with your own fresh content.

HTML 5

This is a paragraph. To edit this paragraph, highlight the text and replace it with your own fresh content.

Continuous Delivery

This is a paragraph. To edit this paragraph, highlight the text and replace it with your own fresh content.

JavaScript

This is a paragraph. To edit this paragraph, highlight the text and replace it with your own fresh content.

Bug-Free

This is a paragraph. To edit this paragraph, highlight the text and replace it with your own fresh content.

Clients

Bronson Castaneda

This is a paragraph. To edit this paragraph, highlight the text and replace it with your own fresh content.

Carolina Warner

This is a paragraph. To edit this paragraph, highlight the text and replace it with your own fresh content.

Social

This is a paragraph. You can use this to communicate content within your page.

© Copyright foolad